Seminarium om viltolyckor

Den 30 november 2011 anordnade Svenska IENE ett seminarium i Stockholm om viltolyckor. Nu finns presentationerna från seminariet tillgängliga här på hemsidan:

 

Konferens: Ekologisk kompensation

Två nationella konferenser om ekologisk kompensation anordnades under 2011 i Umeå respektive Stockholm. Konferensernas syfte var att inleda en nationell dialog kring ekologisk kompensation och om det kan bli ett nytt verktyg i naturvårds- och miljöarbetet. Konferenserna fokuserade på om ekologisk kompensation kan tillämpas i samband med projekt som innebär förluster av miljöer i vardagslandskapet, det vill säga icke skyddade naturmiljöer.

Vetenskapsradion om ljusföroreningar

Vetenskapsradion 3 feb 2011:

”Ljus från städer, vägar och idrottsparker kan ha stor inverkan på djurlivet och till och med förändra samspelet i naturen. Det visar en litteraturstudie som miljökonsultföretaget Calluna har tagit fram för Trafikverket. Kunskapen om hur djur och växter påverkas av ljus från mänskliga aktiviteter är ganska outforskad men det finns studier från bland annat USA och Holland som visar på stora effekter, exakt hur mycket är dock svårt att säga.

Vad man vet är att våglängden på ljuset påverkar olika djurarter på olika sätt. Tillexempel så dras fåglar till ljus i våglängderna gult, orange och rött men inte grönt, något man studerat vid oljeplattformar där man använt just grönt ljus för att inte störa flyttfåglar.”

Lyssna på och läs om programmet på Sveriges Radios hemsida

Belysningens påverkan på naturen

Artificiell belysning påverkar djur och växter, både på kort avstånd från ljuskällan och på flera kilometers håll.

En ny rapport om vägbelysningens påverkan på djur och växter sammanfattar befintlig kunskap på området och kända effekter på olika djurgrupper och växter. I rapporten ges också rekommendationer för val av ljus.