Belysningens påverkan på naturen

Artificiell belysning påverkar djur och växter, både på kort avstånd från ljuskällan och på flera kilometers håll.

En ny rapport om vägbelysningens påverkan på djur och växter sammanfattar befintlig kunskap på området och kända effekter på olika djurgrupper och växter. I rapporten ges också rekommendationer för val av ljus.