2017: Groddjur och infrastruktur

Trafikverket och Svenska IENE-nätverket anordnade ett seminarium om groddjur och infrastruktur den 29 november 2017 i Stockholm. Nedan återfinns programmet med länkar till presentationer och rapporter, och det finns även en lite utförligare summering av seminariet.

Seminariet var kostnadsfritt och vände sig till alla med intresse för groddjur och som vill bidra till att minska de problem som vägar och järnvägar utgör för dessa arter. Ett 50-tal personer deltog, med representation från bland annat Trafikverket, flera länsstyrelser, universitet och konsultfirmor.

Program

Trafikverkets riktlinjer för att minska groddjurspåkörningar och barriäreffekter

Anders Sjölund & Niklas Kemi, Trafikverket

Nya metodrapporter om konfliktpunkter och åtgärdsuppföljning

J-O Helldin, Calluna

Att anlägga grodpassager – erfarenheter från planering, projektering och byggande

Mats Lindqvist, Trafikverket

a) Amphibian road mitigation monitoring in the UK – methodologies and results & b) Evidence based amphibian conservation

Silviu Petrovan, University of Cambridge

Population effects of road mitigation for amphibians in the Netherlands

Fabrice Ottburg, Wageningen Environmental Research

Insatser för groddjur i Trafikverkets regions Syd

Per Nyström, Ekoll AB

Evakueringsrör för groddjur i kabelbrunnar – resultat från försök

Anita Wennström, Trafikverket

Uppföljning av groddjurstunnlar i Bromma och Värmdö

J-O Helldin, Calluna

Volontärinsatser för att rädda groddjur från påkörning

Lili Päivärinta & Anne Crussell, Djurens ö

Kartläggning av groddjur via Grodans år-kampanjen

Isak Isaksson, Naturskyddsföreningen

Mer information