Välkommen till Svenska IENE!

IENE är ett internationellt nätverk för forskare, praktiker, beslutsfattare och andra som arbetar med frågor som rör transportinfrastruktur och ekologi, biologisk mångfald och landskapsplanering. IENE vill utgöra en brygga mellan policy, praktik och forskning, och bidra till ett bättre kunskapsutbyte och samarbete mellan de europeiska länderna.

Svenska IENE är en nationell förgrening till det internationella nätverket och syftar till att skapa arenor för kontakt, kommunikation och erfarenhetsutbyte inom Sverige och Norden.

IENE_web_kollage