Sekretariatet

Svenska IENE har ett sekretariat som bemannas av följande personer:

  • J-O Helldin (SLU)
  • Emma Håkansson (EnviroPlanning AB)
  • Tove Adelsköld (Calluna AB)

Värdorganisation för Svenska IENE:s sekretariat är SLU och Svenska IENE finansieras av Trafikverket.

Internationella IENE är ett globalt nätverk, mer om IENE finns på: www.iene.info.