2010: Grön infrastruktur

Svenska IENE anordnade den 11 november 2010 i Stockholm seminariet Grön infrastruktur. Utgångspunkten för seminariet var det regeringsuppdrag som har gått ut till Naturvårdsverket att i samråd med en rad andra aktörer, däribland Trafikverket, utarbeta en förstudie om uppbyggandet av grön infrastruktur och framtagande av indikatorer för gynnsam bevarandestatus.

Seminariet lockade över åttio deltagare, inklusive några deltagare från Norge. Tack till alla som bidrog med idéer, synpunkter och kunskap!