Vetenskapsradion om ljusföroreningar

Vetenskapsradion 3 feb 2011:

”Ljus från städer, vägar och idrottsparker kan ha stor inverkan på djurlivet och till och med förändra samspelet i naturen. Det visar en litteraturstudie som miljökonsultföretaget Calluna har tagit fram för Trafikverket. Kunskapen om hur djur och växter påverkas av ljus från mänskliga aktiviteter är ganska outforskad men det finns studier från bland annat USA och Holland som visar på stora effekter, exakt hur mycket är dock svårt att säga.

Vad man vet är att våglängden på ljuset påverkar olika djurarter på olika sätt. Tillexempel så dras fåglar till ljus i våglängderna gult, orange och rött men inte grönt, något man studerat vid oljeplattformar där man använt just grönt ljus för att inte störa flyttfåglar.”

Lyssna på och läs om programmet på Sveriges Radios hemsida