Konferens: Ekologisk kompensation

Två nationella konferenser om ekologisk kompensation anordnades under 2011 i Umeå respektive Stockholm. Konferensernas syfte var att inleda en nationell dialog kring ekologisk kompensation och om det kan bli ett nytt verktyg i naturvårds- och miljöarbetet. Konferenserna fokuserade på om ekologisk kompensation kan tillämpas i samband med projekt som innebär förluster av miljöer i vardagslandskapet, det vill säga icke skyddade naturmiljöer.