Sammanställning av IENE-presentationer

Sammanställning av IENE-presentationer

Ta del av sammanfattningarna för de presentationer som Sverige skulle ha bidragit med vid den nu uppskjutna internationella IENE-konferensen.

Material från järnvägsseminariet

Material från järnvägsseminariet

Presentationerna från seminariet Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer är nu tillgängliga på seminariets sida. Där finns även t.ex. en sammanställning av hela seminariet och dagens diskussioner.

Material from bat seminar 2018

Material from bat seminar 2018

Presentations from the seminar and the workshop, as well as some other related documents can now be found on the page of the seminar. 

Seminarium: Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer

Seminarium: Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer

Den 15 januari 2019 anordnas ett TRIEKOL-seminarium om biologisk mångfald i järnvägsmiljöer.

Seminar on bats and infrastructure

Seminar on bats and infrastructure

Swedish IENE i arranging a seminar about bats and infrastructure on November 27 2018 in Stockholm, Sweden. An additional workshop for bat specialists is also arranged the day after.