Seminarium: Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer

Tisdagen den 15 januari 2019 (cirka kl. 9.30-16.00) anordnas ett TRIEKOL-seminarium på Norra Latin i Stockholm med titeln Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer.

Notera datumet – anmälan öppnar i november.

Inbjudan till TRIEKOL-seminarium

  • Aktuell kunskap om järnvägsbiotopernas arter, ekologi och skötsel
  • Effektiva och praktiskt genomförbara åtgärder för skapande och skötsel av artrika järnvägsmiljöer
  • Diskussioner kring forskningsbehov

Mer information finns på iene.se/2019-biologisk-mangfald-jarnvagsmiljoer/.

Välkomna!