Sammanställning av IENE-presentationer

Den internationella IENE-konferensen 2020 som skulle hållas i april 2020 blir uppskjuten (konferensen kommer att flyttas till januari 2021).

För att det svenska IENE-nätverket redan nu ska få ta del av vad som är på gång har vi sammanställt sammanfattningarna för de presentationer som vi skulle bidragit med från Sverige.

Sammanställningen finns tillgänglig här.