Webinarium: Värdefulla träd vid vägar

SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM), Trafikverket och Svenska IENE välkomnar till ett webinarium om värdefulla träd längs vägar den 21 april 2021 (9:30-12:00).

Webinariet syftar till att redovisa resultat från CBM:s arbete men sätter också värdefulla träd i infrastruktur i ett sammanhang, både ur ekologisk synvinkel och i ett datahanteringsperspektiv.

Webinariet är kostnadsfritt, men kräver registrering. Välkomna!

Webinarium: Faunapassager i plan

Svenska IENE och TRIEKOL bjuder in till ett webinarium om faunapassager i plan med viltvarningssystem den 4 februari 2021 (kl. 13:00-14:30).

Webinariet kommer att behandla teknikutvecklingen inom området samt preliminära resultat från pågående studier.

Webinariet är kostnadsfritt, men kräver registrering. Välkomna!

Webinarium: Viltpassager

Svenska IENE och TRIEKOL bjuder in till ett webinarium om viltpassager den 26 augusti 2020 (kl. 13-15).

Webinariet kommer att handla om preliminära resultat från de studier som pågår inom TRIEKOL samt diskussioner kring fortsatta studier.

Webinariet är kostnadsfritt, men kräver registrering. Välkomna!

Sammanställning av IENE-presentationer

Den internationella IENE-konferensen 2020 som skulle hållas i april 2020 blir uppskjuten (konferensen kommer att flyttas till januari 2021).

För att det svenska IENE-nätverket redan nu ska få ta del av vad som är på gång har vi sammanställt sammanfattningarna för de presentationer som vi skulle bidragit med från Sverige.

Sammanställningen finns tillgänglig här.