2021: Ekologisk kompensation

Webbinarium 6 oktober 2021

Svenska IENE anordnade den 6 oktober kl. 13.00-15.30 ett webbinarium om ekologisk kompensation. Kompensationsåtgärder blir ett allt viktigare verktyg för att nå miljömålen. Detta har varit fokus i Miljömålsrådets samverkansåtgärd Miljökompensation i transportinfrastruktur som avslutades under 2020. Samverkansgruppen har bland annat lämnat förslag som ger Trafikverket möjligheter att teckna naturvårdsavtal i syfte att underlätta markåtkomst och långsiktigt säkerställande av kompensationsåtgärder. Ett mer flexibelt och målstyrt tänk vid planering av kompensationsåtgärder har också diskuterats.

Vid detta webbinarium presenteras resultatet av miljömålsåtgärden, vi får ta del av aktuell forskning som rör ekologisk kompensation och praktiska åtgärder som kan fungera längs infrastruktur idag. Vi får också höra om den metodutveckling som sker i England där man infört en helt ny lagstiftning med krav på ”Biodiversity net gain”.

Foto: Anders Blomdahl

Programmet för webbinariet:

Välkommen

J-O Helldin, Koordinator Svenska IENE

Introduktion

Malin Delvenne, WSP.

PDF (se presentationen)

Miljökompensation i transportinfrastruktur

Resultat från myndighetssamverkan och landskapsperspektivet.

Johan Rydlöv, Trafikverket.

PDF (se presentationen)

Vad tycker Skånes medborgare om utformning av ekologisk kompensation?

Resultat från forskningsprojektet MuniComp

Scott Cole, WSP.

PDF (se presentationen)

Projektexempel från England

Biodiversity net gain – delivering gains for wildlife and green spaces for people by developing roads

Tom Butterworth och Jonny Miller, WSP UK

PDF (se presentationen)

Hur skapar vi biotoper för biologisk mångfald vid vägar?

Tommy Lennartsson och Jörgen Wissman, SLU/TRIEKOL

PDF (se presentationen)

Avslut och inspel till kommande IENE webbinarium

Malin Delvenne och Pernilla Vesterberg, WSP

PDF (se presentationen)

Mer information

  • Program för webbinariet
  • Webbinariet hölls på svenska men en programpunkt hölls på engelska.
  • Vid frågor vänligen kontakta Malin Delvenne Tel: 0706717530, e-post: malin.delvenne@wsp.com eller Pernilla Vesterberg Tel: 0790982859, e-post: pernilla.vesterberg@wsp.com.