Material från järnvägsseminariet

Presentationerna från seminariet Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer, som ägde rum den 15 januari i år, är nu tillgängliga på seminariets sida. Där finns även övrigt material om seminariet, som en sammanställning av hela seminariet och de diskussioner som hölls under dagen.

IENE 2018 i Nederländerna

Nästa internationella IENE-konferens äger rum i Eindhoven i Nederländerna den 11-14 september 2018. Konferensens titel är “Crossing borders for a greener and sustainable transport infrastructure“.

Mer information om konferensen publiceras kontinuerligt på konferensens hemsida:
iene2018.iene.info.

Seminarium om groddjur och infrastruktur

Trafikverket och Svenska IENE-nätverket bjuder in till ett seminarium den 29 november i Stockholm om groddjur och infrastruktur.

Seminariet vänder sig till alla med intresse för groddjur och som vill bidra till att minska de problem som vägar och järnvägar utgör för groddjuren.