IENE 2018 i Nederländerna

Nästa internationella IENE-konferens äger rum i Eindhoven i Nederländerna den 11-14 september 2018. Konferensens titel är “Crossing borders for a greener and sustainable transport infrastructure“.

Mer information om konferensen publiceras kontinuerligt på konferensens hemsida:
iene2018.iene.info.