Om workshops och seminarier

Svenska IENE är ibland med och anordnar workshops eller seminarier om något aktuellt ämne inom infrastruktur och ekologi.

Oftast är Svenska IENE en av flera arrangörer ihop med myndigheter, organisationer eller forskningsprojekt som TRIEKOL. Ibland är IENE endast medarrangör såtillvida att nätverket stödjer evenemanget med t.ex. spridning av inbjudan och resultat på hemsidan.

Kommande evenemang

Har du ett ämne som du gärna vill ska tas upp inom ramarna för en IENE-workshop? Tipsa gärna sekretariatet.