Sekretariatet

Svenska IENE har ett sekretariat som kan kontaktas via: info@iene.se

Sekretariatet bemannas av följande personer:

  • J-O Helldin (SLU)
  • Tove Adelsköld (Calluna AB)

Värdorganisation för IENEs sekretariat är SLU och Svenska IENE finansieras av Trafikverket.

Internationella IENE leds av en internationellt sammansatt styrelse som väljs vid årsmötet (General Assembly). Ordförande i styrelsen för nuvarande mandatperiod är Anders Sjölund från svenska Trafikverket. Fler detaljer om internationella IENE återfinns på hemsidan: www.iene.info.