2021: Faunapassage i plan med viltvarningssystem – preliminära resultat från pågående studier

Torsdag 4 feb 2021 kl 13.00-14.30 (Webinarium, registrering via länk nedan)

Inom forskningsprogrammet TRIEKOL studerar vi faunapassager i plan med viltvarningssystem. Faunapassager i plan med viltvarningssystem är en relativt ny åtgärdstyp som kan bli ett betydelsefullt tillskott i Trafikverkets verktygslåda för att minska viltolyckor och barriärpåverkan. Tekniken kan vara tillämpbar på exempelvis mötesfria landsvägar som har behov av viltstängsel, men där trafikvolymer och hastigheter är så pass låga att djuren kan tillåtas passera i samma plan som trafiken. Här kan alltså tekniken ersätta faunabroar eller faunaportar. 

Även om datainsamling ännu pågår och de slutliga resultaten inte är klara, har ett antal delstudier och pilotarbeten genomförts, vilka redan nu givit intressanta resultat. Eftersom planering och projektering av nya faunapassager i plan nu pågår på flera håll i landet är behovet stort att beskriva teknikutvecklingen samt de preliminära resultaten från de studier som pågår.

Program

Programet är under framtagande, detaljerat program kommer i januari 2021.

Målet är att presentera både teknikfrågor och ekologi. Under webinariet presenteras utformningsdetaljer gällande faunapassager i plan, vilka tekniska komponenter som kommer användas samt drift- och underhållsaspekter av tekniken. När kan faunapassage i plan med viltvarningssystem vara ett alternativ till faunabroar eller faunaportar? På forskningssidan och från miljöuppföljningar presenteras preliminära resultat från faunapassagen vid väg 108 i Sjödiken, E22 vid Haraldsmåla samt de två nybyggda faunapassagerna vid väg 42 Koberg.

Inbjudna talare:

  • Gunilla Thyni och Peter Thorander, Trafikverket
  • Anders Sjölund, Trafikverket
  • Isak Holmberg, Trafikverket
  • Marcus Elfström, EnviroPlanning

Mer information

Webinariet är kostnadsfritt men kräver registrering här.

För mer information vänligen kontakta Mattias Olsson, projektansvarig för delprojekt om faunapassager i plan med viltvarningssystem inom forskningsprogrammet TRIEKOL (mattias.olsson@enviroplanning.se, 073-9471147).