E-postlistor och medlemskap

Kommunikation är ett nyckelord för IENE och vi vill främja kontakter mellan nätverkets medlemmar och utbyte av kunskap.

Svensk e-postlista

För Svenska IENE används en e-postlista för kommunikation till och mellan medlemmarna i det nationella nätverket. Genom att ansluta dig till e-postlistan får du också möjlighet att själv skicka ut relevanta nyheter och frågor till IENEs svenska nätverk. Inget medlemskap behövs för att gå med i listan.

Listan modereras av sekretariatet för att undvika skräppost och ovidkommande inlägg. Detta kan dock innebära att det ibland blir viss fördröjning från att du skickar ditt meddelande till när det släpps ut till listan.

  • Anslut dig till Svenska IENEs e-postlista: OBS! Listan kommer att flyttas från nuvarande värd någon gång under perioden november 2019 till januari 2020 och eventuellt stängas ner helt under del av övergångsperioden.
    Vi behåller alla adresser som var registrerade på listan i början av november och lägger till dem på den nya listan när den är på plats. Har du några frågor, eller vill gå ur eller läggas till på listan, vänligen kontakta sekretariatet på info@iene.se.  

Internationell e-postlista

Internationella IENE har också en e-postlista för sina medlemmar. För att få tillgång till det internationella nätverket behöver man vara medlem i IENE (se nedan). E-postlistan används både för informationsutskick från sekretariatet om exempelvis kommande evenemang och konferenser och för kommunikation och kunskapsutbyte mellan medlemmarna.

Man hamnar inte automatiskt på den internationella e-postlistan bara för att man är med i den svenska listan, och det brukar vara olika typer av utskick till de två listorna, så det är av intresse att vara med på båda. Vi rekommenderar därför varmt att bli medlem i IENE.

Medlemskap i IENE

Välkommen att ansluta dig till IENE!

Som medlem blir du del av ett internationellt och tvärvetenskapligt nätverk av forskare, praktiker och andra experter som arbetar med transportinfrastruktur, ekologi och landskapsplanering. Medlemskapet är kostnadsfritt och individuellt, och du får bl.a. tillgång till:

  • Ett internationellt nätverk med medlemmar i nästan 50 länder
  • Kontakter nationellt och internationellt
  • Kunskap och expertis
  • Inbjudan till nationella och internationella möten och seminarier
  • Möjlighet att hitta samarbetspartners och inititera gemensamma projekt tillsammans med andra medlemmar
  • Verktyg för att både ta del av och sprida ny kunskap och information

Som medlem får du också rösträtt vid årsmötet (General Assembly), och har möjlighet att påverka nätverkets organisation och ekonomi.