Webinarium: Värdefulla träd vid vägar

SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM), Trafikverket och Svenska IENE välkomnar till ett webinarium om värdefulla träd längs vägar den 21 april 2021 (9:30-12:00).

Webinariet syftar till att redovisa resultat från CBM:s arbete men sätter också värdefulla träd i infrastruktur i ett sammanhang, både ur ekologisk synvinkel och i ett datahanteringsperspektiv.

Webinariet är kostnadsfritt, men kräver registrering. Välkomna!