2020: Viltpassager – preliminära resultat från TRIEKOL

Onsdag 26 aug 2020 kl 13-15 (Webinarium)

Anmäl dig här

Inom forskningsprogrammet TRIEKOL studeras sedan några år hur vilt nyttjar broar över och under vägar och järnvägar. De broar som studeras finns i både norr och söder, och det handlar om såväl särskilda viltpassager som broar byggda för andra ändamål. Nyttjandet följs upp bland annat med hjälp av autokameror; fokus ligger på klövdjuren men även mindre arter ingår i analyserna.

Även om datainsamlingen ännu pågår och de slutliga resultaten inte är klara har ett antal delstudier och studentarbeten genomförts, vilka redan givit intressanta resultat, exempelvis om betydelsen av brodesign och mänskliga störningar. Eftersom planering och projektering av nya broar och viltpassager pågår på flera håll i landet är behovet av resultaten stort.

Vid det här webinariet presenteras därför våra preliminära resultat, och vi diskuterar hur de kan tolkas och hur de kompletteras i de fortsatta studierna.

Program (preliminärt)

Inledning: Studieområden, resultatöversikt

J-O Helldin (Centrum för biologisk mångfald/SLU)
Mattias Olsson (EnviroPlanning AB)

Vilteffektiviteten hos broar vid väg och järnväg

Emma Håkansson (Göteborgs universitet)

Skillnader i beteende mellan arter och broar

Isak Holmberg (Lunds universitet)

Temporal patterns of humans and ungulates at bridges: co-existence or disturbance?

Fabian Knufinke (BOKU, Wien)

Uppföljningsprogram Sandsjöbacka

Marcus Elfström (EnviroPlanning AB)

Nystartad uppföljning E4 Sundsvall

Annette Ekman (Trafikverket)

Sammanfattning, frågor och diskussion

J-O Helldin (Centrum för biologisk mångfalt/SLU)

Mer information

  • Webinariet är kostnadsfritt men kräver registrering här.
  • Inbjudan till webinariet
  • Vid frågor vänligen kontakta J-O Helldin, projektledare för forskningsprogrammet TRIEKOL samt koordinator för Svenska IENE-nätverket (j-o.helldin@slu.se, 070-607 53 22)