Diskussionsgrupp för IENE 2016-deltagare

Diskussionsgrupp för IENE 2016-deltagare

Nu finns det en Facebookgrupp för IENE 2016 där alla som ska till konferensen i Lyon i höst får möjlighet att diskutera allt som kan behöva diskuteras.

IENE 2016 International Conference

IENE 2016 International Conference

Nästa internationella IENE-konferens anordnas i månadsskiftet augusti-september i Lyon, Frankrike. Det är nu hög tid att anmäla sig till konferensen.

Tillämpning av NVI-standard

Tillämpning av NVI-standard

Ett sammanfattande PM om gruppdiskussionerna från workshopen i mars 2016 om tillämpning om NVI-standarden finns nu tillgängligt på hemsidan.

Ny hemsida lanserad!

Ny hemsida lanserad!

Idag lanserades Svenska IENE:s nya hemsida! Varmt välkomna att läsa mer om Svenska IENE och våra aktiviteter här på sidan.

IENE 2014 International Conference

IENE 2014 International Conference

IENE:s internationella konferens anordnas i Malmö i september 2014.