Seminar on bats and infrastructure

Seminar on bats and infrastructure

Swedish IENE i arranging a seminar about bats and infrastructure on November 27 2018 in Stockholm, Sweden. An additional workshop for bat specialists is also arranged the day after.

Material från groddjursseminariet

Material från groddjursseminariet

På sidan för seminariet återfinns nu länkar till presentationer och rapporter, samt en lite utförligare summering av seminariet.

IENE 2018 i Nederländerna

IENE 2018 i Nederländerna

Nästa internationella IENE-konferens äger rum i Eindhoven i Nederländerna den 11-14 september 2018.

Seminarium om groddjur och infrastruktur

Seminarium om groddjur och infrastruktur

Trafikverket och Svenska IENE-nätverket bjuder in till ett seminarium den 29 november i Stockholm om groddjur och infrastruktur.

TRIEKOL-seminarium om invasiva arter i infrastruktur

TRIEKOL-seminarium om invasiva arter i infrastruktur

Halvdagsseminarium 4/4 2017 i Uppsala, om problematiken kring invasiva arter i infrastrukturmiljöer. Läs mer i inbjudan och anmäl dig nu!