TRIEKOL-seminarium

Den 23 och 24 maj 2012 anordnade TRIEKOL ett seminarium i Stockholm med efterföljande exkursion. Nu finns presentationerna från seminariet tillgängliga här på hemsidan: