Trafikverket ersätter Vägverket och Banverket

Den 1 april 2010 startade den nya myndigheten Trafikverket som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Verket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket omfattar verksamheten vid tidigare Banverket, Vägverket samt vissa verksamheter vid SIKA, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. I samband med detta avvecklas Banverket, Vägverket och SIKA.

– Trafikverket bildas för att skapa en myndighet som kommer att arbeta trafikslagsövergripande. Den nya myndigheten ska ha ett tydligt kundperspektiv och vara ett stöd för nytänkande och produktivitetsförbättringar i anläggningsbranschen. Trafikverket ska förenkla för resenärer och näringsliv, stödja utvecklingen i Sveriges regioner och samtidigt ge mer för varje satsad skattekrona, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm i ett pressmeddelande från Trafikverket.

Läs mer om den nya myndigheten på hemsidan: www.trafikverket.se