Tillämpning av NVI-standard

Ett sammanfattande PM om gruppdiskussionerna från workshopen i mars 2016 om tillämpning om NVI-standarden finns nu tillgängligt på hemsidan.