Seminarium med Svenska IENE

Den 16 mars 2010 anordnades ett seminarium med Svenska IENE. Seminariet erbjöd ett tillfälle att få en överblick över vad som är på gång i Sverige och internationellt inom området ekologi och transportinfrastruktur, presentationer av ny forskning och aktuella utvecklingsprojekt och tid för diskussioner och erfarenhetsutbyten.