Tvärförbindelsen Landvetter-Partille

Det pågår en förstudie om utbyggnad av tvärförbindelsen mellan Landvetter och Partille, öster om Göteborg. Projektet omfattar både ombyggnad av befintlig sträcka och nybyggnation.

Vid sidan av förstudien har en rapport skrivits för att belysa de specifika ekologiska förutsättningar som finns i området, och de problem som en utbyggnad innebär för naturmiljön. Det presenteras ett översiktligt förslag på var i landskapet åtgärder bör byggas och hur åtgärderna kan tänkas se ut. Rapporten fokuserar främst på hjortdjur, men även mindre arter som exempelvis alkonblåvinge diskuteras.