Post conference website launched!

Till slut, efter månader av finjusteringar av innehåll och tekniska detaljer, har nu 2016 års IENE-konferens s.k. post conference website lanserats. På hemsidan kan presentationer, talare, posters etc. sökas fram.

Utöver själva hemsidan har det franska teamet bakom konferensen även producerat ett antal korta videos med utvalda talare från konferensen som berättar om sina projekt eller sin forskning.