E-postlista för Svenska IENE

Nu startar vi en e-postlista för alla som är intresserade av att ta emot och dela nyheter relaterade till Svenska IENE:s verksamhetsområde.