Seminarium om Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer 15 jan 2019

Inbjudan till TRIEKOL-seminarium

  • Aktuell kunskap om järnvägsbiotopernas arter, ekologi och skötsel
  • Effektiva och praktiskt genomförbara åtgärder för skapande och skötsel av artrika järnvägsmiljöer
  • Diskussioner kring forskningsbehov

Tisdag 15 januari 2019 ca kl 9.30-16.00 på Norra Latin, Stockholm. Notera datumet – anmälan öppnar i november.

Välkomna!

Läs mer under fliken Workshops och seminarier till vänster i menyn.

Anmälan IENE-seminarium 15/1 2019

  • Personuppgifter

  • Faktureringsuppgifter

  • Övrigt

 

Verifiering