Internationella IENE

Internationella IENE leds av en internationellt sammansatt styrelse som väljs vid årsmötet (General Assembly). Ordförande i styrelsen för nuvarande mandatperiod är Anders Sjölund från svenska Trafikverket. Internationella IENE:s sekretariat finansieras av Trafikverket. Det internationella sekretariatet kan kontaktas via: info@iene.info.

Fler detaljer om internationella IENE återfinns på hemsidan: www.iene.info.