Webinarium 21 april: Värdefulla träd vid vägar

SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM), Trafikverket och svenska IENE välkomnar till ett webinarium om värdefulla träd längs vägar den 21 april 2021 (9:30-12:00). Webinariet syftar att redovisa resultat från CBMs arbete men också sätta värdefulla träd i infrastruktur i ett sammanhang, både ur ekologisk synvinkel och i ett datahanteringsperspektiv. Webinariet är kostnadsfritt, men kräver registrering. Välkomna!

Webinarium: Faunapassager i plan

Svenska IENE och TRIEKOL bjuder in till ett webinarium om faunapassager i plan med viltvarningssystem den 4 februari 2021 (kl. 13:00-14:30). Webinariet kommer behandla teknikutvecklingen inom området samt preliminära resultat från pågående studier. Webinariet är kostnadsfritt, men kräver registrering. Välkomna!

Webinarium: Viltpassager

Svenska IENE och TRIEKOL bjuder in till ett webinarium om viltpassager den 26 augusti 2020 (kl. 13-15). Webinariet kommer handla om preliminära resultat från de studier som pågår inom TRIEKOL samt diskussioner kring fortsatta studier. Webinariet är kostnadsfritt, men kräver registrering. Välkomna!

Sammanställning av IENE-presentationer

Internationella IENE-konferensen 2020 som skulle hållas i april blir uppskjuten. Konferensen kommer att flyttas till januari 2021, men för att ni redan nu ska få se vad som är på gång har vi sammanställt sammanfattningarna för de presentationer som vi skulle bidragit med från Sverige. Sammanställningen finns tillgänglig här.